Jörgen Engel stipendium 2012: Anna Söderpalm Gordh

Jörgen Engel stipendium 2012 tilldelades göteborgsforskaren Anna Söderpalm Gordh för hennes inom alkoholområdet engagerade och breda forskningsinsats, vilken omfattar såväl arv och miljö som könsskillnaders betydelse.
   En individ som upplever eufori och positiva effekter av en drog kommer med större sannolikhet söka upp den drogen igen, till skillnad från en individ som i mindre utsträckning upplever drogen som positiv.  Forskning har bla visat att vissa av oss reagerar tex stimulativt/positivt på alkohol och andra av oss reagerar mer sedativt/negativt på alkohol.  Bland människor som har provat olagliga droger eller alkohol åtminstone en gång, så är det ju få människor som faktiskt hamnar i ett allvarligt missbruk.  Omsändigheterna eller anledningarna till att man vid upprepade tillfällen tar en viss drog och till slut hamnar i ett missbruk är många och kan tex vara psykosociala, miljömässiga eller ärftliga.

Anna Söderpalm Gordh/foto: Sternebring   

En utförligare presentation finner du i Bulletin 1 2013.