Socialdepartementets lagrådsremiss med den utomordentliga  missbruksutredningen som bakgrund ger inte uttryck för annat än en anmärkningsvärd renons på kunskap och kompetens inom beroendevården. Ett kraftfullt inlägg som ifrågasätter Socialdepartementets förmåga att inhämta utredningens grundläggande och initierade framställning finns att läsa på Svenska Dagbladet SvD Opinion 2013-02-16. Förutom Svensk förening för Beroendemedicin har även Sveriges Psykologförbund, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende  och Sveriges Läkarförbund skrivit under.
   Det är ett tungt inlägg från den samlade vetenskapliga och kliniska kompetensen inom landet.  
   Läs inlägget:  Förlegad syn på missbruksvård