Antalet narkotika- och alkoholbeslag ökade under 2012. Jämfört med 2007 har narkotikabeslagen mer än fördubblats. Utvecklingen har varit likartad under de senaste åren, tullens ökade insatser leder till en årlig ökning av beslag. Ökningen gäller i stort sett samtliga substanser utom kat, som för första gången sedan 2005 minskar.
   När det gäller alkohol har även lagstiftningen varit tullen behjälplig. Det är nu tillåtet att söka igenom omlastningsställen och lagerlokaler och inte uteslutande själva transporten. Nu kan tullen undersöka misstänkta lager. Den nya lagstiftningen beräknas ge en fördubblad volym beslagtagen alkohol.
   Det är stor del av beslagen har beställts via internet där den importerande köparen antingen gör det av kommersiella skäl (säljer vidare) och då är det smuggling, eller tar in alkoholen för eget bruk men har inte anmält detta för beskattning. I båda fallen blir det rejält kostbart.
   www.tullverket.se

Socialdepartementets lagrådsremiss med den utomordentliga  missbruksutredningen som bakgrund ger inte uttryck för annat än en anmärkningsvärd renons på kunskap och kompetens inom beroendevården. Ett kraftfullt inlägg som ifrågasätter Socialdepartementets förmåga att inhämta utredningens grundläggande och initierade framställning finns att läsa på Svenska Dagbladet SvD Opinion 2013-02-16. Förutom Svensk förening för Beroendemedicin har även Sveriges Psykologförbund, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende  och Sveriges Läkarförbund skrivit under.
   Det är ett tungt inlägg från den samlade vetenskapliga och kliniska kompetensen inom landet.  
   Läs inlägget:  Förlegad syn på missbruksvård

 

För första gången har Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) i Lissabon och Europol gjort en strategisk analys av den europeiska narkotikamarknaden i sin helhet. Den sammanfattande rapporten finns att hämta hem via www.emcdda.europa.eu.
   Den europeiska narkotikamarknaden har under senare år förändrats radikalt. Dagens marknad är mer “flytande” än förr, d.v.s. nya och mer komplicerade transporter gör det svårare för myndigheterna att följa och avslöja smugglingen, de organiserade ligorna är inte längre specialiserade till en substans utan växlar mellan drogerna, vilket också är förvillande för spårarna. Lägg därtill att många syntetiska droger blir “närproducerade” inom EU:s gränser: drogen framställs nära konsumenten och risken för beslag blir markant mindre.
   Enligt rapporten krävs nu en större medvetenhet hos myndigheterna om att nationella åtgärder inte räcker, oavsett hur kraftfulla de än må vara. Ett ökat samarbete och nätverk mellan EU:s länder ses som avgörande för att nå goda resultat.
   Samarbetet mellan Europol och EMCDDA kommer att fortsätta. Ett viktigt underrättelsearbete för dessa båda organisationer är att hålla jämna steg med utvecklingen av de syntetiska drogerna för att snabbt kunna nå ut till medlemsländerna med lägesrapporter.

För första gången har CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) ställt frågor om nätdroger i den årligen återkommande skolundersökningen (Skolelevers drogvanor).
   Sammanfattningsvis framkom på frågan om du någon gång använt nätdrog(er) att för flickor var den 2 procent i årskurs 9 och 3 procent i årskurs 2 gymnasiet. För pojkar var motsvarande 3 procent i årskurs 9 och 5 procent i årskurs 2 gymnasiet.
   Den totala narkotikaerfarenheten var större. Sju procent av flickorna i årskurs 9 bejakade frågan om de någon gång använt narkotika, 9 procent av pojkarna. Motsvarande siffror för gymnasieårskursen var 15 procent för flickorna och 20 procent för pojkarna.
   Fortfarande är cannabis det mest använda preparatet. När det gäller nätdroger dominerar spice eller liknande rökmixar.
   Det är dock få som själva köper droger via näthandel utan det är andra som köper och säljer, vanligen kompisar eller bekanta.
   Sammanlagt deltog 5 000 elever i årskurs 9 och 3 804 från gymnasiet årskurs 2.
www.can.se

 

Beroendevården i Göteborg har fått ett fint erkännande: Nordhemskliniken, en av landets äldsta alkoholkliniker, har utsetts till årets arbetsplats. Det är Sahlgrenska universitetssjukhuset som årligen delar ut pris och hedersbetygelser för gott arbete när det gäller budget, medarbetar- och patientperspektiv samt forskning och utbildning. Det var enhetschefen Martin von Gaffke som stolt tog emot diplom och prispengar. Här flankeras han av Svensk förening för Beroendemedicins ordförande, professor emeritus Jörgen Engel, som tillika är kliniker och läkare på Nordhemskliniken och drivande när det gäller att hålla kliniken uppdaterad inom forskning och undervisning.