Årets CAN-pris till Claudia Fahlke

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) delar årligen ut ett pris till en forskare verksam inom Sverige och som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet. I år tilldelades priset till professor Clauda Fahlke från Göteborgs universitet. Hon är en aktad och respekterad forskare inom experimentell och klinisk psykologisk forskning. Förutom äran finns en prissumma också: 25 000 kronor.

Foto: Sternebring

 

 

Relaterade