Vi minskar alkoholkonsumtionen. Systembolaget vinnare

I samband med EU slopades införselkvoter av alkohol 2004. Den omedelbara följden blev att den totala alkoholkonsumtionen steg till rekordhöjd detta år: 10,5 liter årligen per invånare över 15 år. De mätningar som SoRAD (Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) genomfört för 2012 visar att den nedgående trenden från 2005 håller i sig. Senaste undersökningsåret var den motsvarande årliga konsumtionen i Sverige 9,2 liter.
   Även om konsumtionen är i diskret sjunkande är den fortfarande att betrakta som relativt hög. Det är även betydande geografiska skillnader. I de norrländska länen är konsumtionen betydligt lägre än i storstadsregionerna och Skåne, Västra Götaland och Halland.
   Systembolaget har hämtat hem en rejäl portion av marknaden. Toppåret 2004 sålde Systembolaget 46 % av landets alkoholkonsumtion. Förra året var det hela 63 %. När det gäller vinkonsumtionen, inhandlas det mesta på Systembolaget; 85 %.
   Siffrorna bygger på försäljningsstatistik och självrapportering (egen införsel, smuggel och hemtillverkning). Självrapporteringen grundar sig på en årlig förfrågan till 18 000 slumpvis valda invånare.<
www.sorad.su.se 

Relaterade