Dubbel dos gav effekt

 

Maija Konstenius/Foto Sternebring

En ny svensk forskningsrapport från Stockholm visar för första gången att ADHD-patienter med ett beroende svarar bra på behandling. Det är en randomiserad placebokontrollerad studie på 54 amfetaminberoende individer med ADHD som börjat sin behandling som intagna i svenskt fängelse. Patienterna i inklusionsgruppen fick Concerta (metylfenidat). Huvudförfattare är Maija Konstenius. 
   Jämfört med tidigare misslyckade behandlingsinsatser hade man i detta upplägg fördubblat dosen av det aktiva läkemedlet. Resultatet blev att de som fick metylfenidat fick färre återfall i amfetaminmissbruket, uppvisade färre ADHD-symtom och var längre kvar i behandlingen än placebo.
   Forskningen omfattade en tung missbruksgrupp med svår kriminalitet med i bagaget. En drogfrihet för denna grupp ger också positiva samhälleliga vinster emedan drogfrihet efter frigivningen också minskar återfall i kriminalitet.
Läs hela rapporten: Konstenius M, Jayaram-Lindström N, Guterstam J, et al. Methylphenidate for ADHD and Drug Relapse in Criminal Offenders with Substance Dependence: A 24-week Randomized Placebo-controlled Trial. Addiction. On line Oct 2013.