Från Sahlgrenska rapporteras första fallet med allvarlig njursvikt hos en yngling som rökt spice. Han hade dessutom även utvecklat kramptillstånd. Det finns från USA flera allvarliga fall av bieffekter av spice beskrivna.
   Den akuta njursvikten kan övergå i ett kroniskt tillstånd som kräver livslång dialys Även de epileptiska anfallen kan leda till svåra konsekvenser.
   Spice är en syntetisk cannabinoid som ger liknande effekter som den naturligt växande cannabisen (cannabis sativa). Spice framställs genom att cannabinoiden sprayas på en örtväxt och intas sedan genom rökning. Spice säljs via internet. Förutom de beskrivna allvarliga biverkningarna finns även andra som inte heller är bagatellartade: illamående, ångesttillstånd, agitation-aggressivitet, katatoni, immunsystemdefekter, ökad cancererisk, personlighetsstörningar.
   Det finns många varianter av den syntetiska cannabinoiden, en del är narkotikaklassade, andra har endast beteckningen hälsofarliga. Det betyder dock inte att det med automatik är mindre farligt med de hälsofarliga, det är bara det att de nya varianterna dyker upp snabbare än myndigheterna hinner klassificera drogen. Oavsett beteckningen kan intaget av spice vara livsfarligt – i ordets verkliga mening!
Det är dags att ta cannabis på allvar.