Vill du veta mer om Levnadsvaneprojektet?

En nyproducerad serie korta filminslag berättar för dig vad Levnadsvaneprojektet går ut på och hur konceptet håller på att lanseras i landet. Hittills har fyra utbildningsdagar genomförts under 2013 och nu sker en djupare kontakt för att få hjälp med lokalt sprida kunskap och implementera budskapet i den kliniska vardagen. För Svensk förening för Beroendemedicin är Karin Hyland ansvarig.

http://www.youtube.com/channel/UCcQbjWEc_WwL7AgvKGKVjFw?feature=watch

Relaterade