Övergripande synpunkter på den föreslagna målbeskrivningen för specialiteten Beroendemedicin

Svensk förening för Beroendemedicin har anmodats av Socialstyrelsen att inkomma med synpunkter på den föreliggande målbeskrivningen för den nya specialiteten Beroendemedicin. Klicka för länken till skrivelsen i sin helhet. Remissrunda kommer, enligt Socialstyrelsen, till sommaren.

Specialiteten_hemsidan

Relaterade