Posttraumatisk stress och beroende

Svensk förening för Beroendemedicin har i slutet av januari arrangerat ett symposium om posttraumatisk stress och beroende. Det blev en innehållsrik om omfattande eftermiddag som inleddes av professor Markus Heilig, forskningschef vid NIAAA (National Institution Alcohol Abuse and Alcoholism) som från ett kliniskt perspektiv fokuserade på den neuroteoretiska bakgrunden till PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) i kombination med beroende.
   Från Medical University of South Carolina kom de två internationella auktoriteterna på behandling av PTSD och beroende, professorerna Sudie Back och Therese Killeen.
   I Sverige har vi precis börjat fördjupa oss i forskningen kring behandling av det för detta symposium aktuella syndrom. Psykolog Anna Persson visade på data från sin forskning hur behandlingsmodellen COPE kan implementeras i svensk sjukvård.
   Ett annat spännande och föga uppmärksammat område är PTSD, stress och brännskador. Doktor Helena Frielingsdorf presenterade data från den forskning hon under sin post-doc bedrev vid Weill Corneil Medical College vid Corneil University i New York om PTSD och brännskador.
   Utförlig rapport från symposiet och fördjupning av behandlingsmodellen vid PTSD i maj-numret av föreningens tidskrift BULLETIN.

Therese Killeen och Sudie Back
Foto: Sternebring 

 

 

 

 

Relaterade