Europas narkotikaproblem: Syntetiska droger och läkemedel ett växande problem

Cannabis är den överlägset mest använda drogen inom Europa. Nära 74 miljoner européer har någon gång i livet testat drogen och 18 miljoner har använt den under senaste året. Långt därefter ligger kokain, som kommer som god tvåa med 3 miljoner användare under senaste året (testat någon gång: 14 miljoner). För trean amfetamin är motsvarande siffror 1,5 miljoner/11 miljoner. Heroinmissbruket är på nedgång även om det skiljer mycket stater emellan. Ett ökande problem är de syntetiska opioiderna som tycks ersätta heroinet. Idag finns det 1,3 miljoner opioidanvändare; än så länge är de flesta heroinister.
   Narkotikamissbruket är en av de främsta orsakerna till dödsfall bland ungdomar i Europa, såväl direkt som genom överdoser och indirekt genom sjukdomar, olyckor, våld och självmord som kan knytas till narkotika. Antalet dödsfall till följd av överdoser i Europa beräknas till 17 per 1 miljon invånare. Det finns några länder som har ett anmärkningsvärt högt antal dödsfall, tyvärr är Sverige ett av dessa med 63 dödsfall per 1 miljon invånare, Norge har motsvarande 76. Finland ligger också högt med 58/1 miljon. Heroin ligger bakom många dödsfall, men minskar medan systetiska opioider (fentanyl i olika varianter förekommer ofta i rapporteringen) ökar. 

EU:s narkotikabyrå i Lissabon sammanställer årligen en analys av narkotikaläget inom Europeiska Unionen. Läs mer på emcdda.europa.eu. Här finns också många intressanta tabeller och figurer över narkotikasituationen inom unionens länder plus Turkiet och Norge.  

Relaterade