Nalmefen – det första läkemedlet som godkänts för minskning av alkoholkonsumtion

Lundbeck lanserar läkemedlet Selincro (nalmefen) för att minska alkoholkonsumtion hos vuxna patienter med alkoholberoende. Selincro är avsett för personer som har fått en diagnos fastställd av en läkare att de är alkoholberoende och där patienten har en stark vilja att komma ur sitt beroende. Selincro är det enda läkemedlet mot alkoholberoende som tas vid behov och som ska förskrivas i samband med annan behandling, till exempel psykosocialt stöd med fokus på följsamhet. Läkemedlet finns att förskriva men är ännu inte rabatterat, men frågan är vilket som kostar mest: alkoholen eller tabletten?

Relaterade