Rajita Sinha/Foto Sternebring 

Svensk förening för Beroendemedicins internationelle gästföreläsare 2014 var professor Rajita Sinha, som är internationellt välkänd för bl.a. sin pionjärforskning kring mekanismer som kopplar samman stress och känslor med beroende ur ett hälsoperspektiv. Rajita Sinha har många tunga ämbetsroller vid Yale-universitetet, varav chefskapet för Yale Stress Center för stunden väger tungt. Här utvecklar hon tillsammans med sina många medarbetare kunskap om hur stress påverkar våra beteenden av alkohol och droger. Hennes forskning är också inriktad på könsspecifika neurobiologiska mekanismer som ligger bakom stress och hur denna ska hanteras på ett individuellt plan.  
   Rajita Sinhas föreläsning omfattade såväl bakgrundsfakta som aktuell forskning inom hennes forskningsområde: stress, trauma och beroende ur ett genderperspektiv. Föreläsningen genomsyrades av den stora betydelse stress och motgångar har som nyckelfaktorer för såväl beroende som vanliga psykiatriska och fysiska sjukdomsbilder.
   I nästa nummer av föreningstidningen Bulletin finns utdrag ur delar av den faktaspäckade nästan två timmar långa och fascinerande föreläsningen. 

 
 

2014 års Jörgen Engelstipendium tilldelades Magdalena Plecka Östlund för en utomordentligt viktig och värdefull studie på alkoholkonsumtionsutvecklingen hos patienter som genomgått gastric bypass-operation. Forskningsresultatet understryker vikten av tidig upptäckt och behandling.

Faran med fetma är en ökad risk för många sjukdomar t.ex. diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt, flera cancerformer, samt psykisk problematik. Fetma leder också till en genomsnittligt kortare livslängd.
   Den mest effektiva behandlingen av fetma som finns att erbjuda idag är kirurgisk. Studier har visat att den viktnedgång som uppnås efter fetmakirurgi är långvarig och bestående till skillnad från viktnedgång som uppnås genom diet, läkemedelsbehandling eller en kombination av dessa. Den viktnedgång som kan åstadkommas kirurgiskt har långvariga och positiva effekter på många av följdsjukdomarna, något som alternativa behandlingsformen inte har lyckats dokumentera vid långtidsuppföljningar. Ungefär 80% av mycket feta (BMI³35) med diabetes som behandlas med den idag vanligaste typen av kirurgiskt ingrepp, s.k. gastric bypass, blir av med sin diabetes.

Läs mer om årets stipendiats forskning i kommande nummer av medlemsskriften Bulletin.
Foto: Sternebring

 

Svensk förening för Beroendemedicin har utdelat 2014 års MediaDiplom till Margareta Hägglund, journalist och författare, för sin engagerade och samtidigt sakliga berättelse om hur alkoholen höll på att totalramponera hennes liv. Styrelsens motivering: Högkonsumenten av alkohol har genom din bok och berättelsen om ditt liv fått ett ansikte; när guldkanten flagnade och alkoholen började ta över. Du tar problemet på allvar, ser problemet före katastrofen. Då får man förändra!
Foto: Sternebring 

Läs mer om Maggan Hägglund i vår medlemstidning Bulletin

 

 

Nordic Drugs Stora Pris år 2014 tilldelas “Sprutbytet i Lund” vid Infektionskliniken, SUS Lund,för att mottagningen med stor humanitär ådra genomfört ett pionjärarbete, som både hjälpt och räddat ett stort antal människoliv i en hårt utsatt samhällsgrupp. Docent Bengt Ljungberg, som är medicinskt ansvarig för mottagningen, tar här emot priset tillsammans med sina medarbetare Annika Kappelin och Ann-Christine Zäll Friberg. Pristagarna flankeras av Nordic Drugs representant Hans Morén. Foto Sternebring
   En historik kring det 20-åriga projektet som sedan några år blivit ordinarie verksamhet finns att läsa i kommande nummer av Bulletin.

Fredagen den 5 december
12.15 – 13.15 Att ha något att erbjuda vid alkkoholproblem. Beroendemedicin, allmänmedicin, arbets- och miljömedicin, levnadsvaneprojektet
13.30 – 15.00 Berusningsdrickande – hur uppmärksammar vi och vad har vi att erbjuda. Levnadsvaneprojektet
15.30 – 17.00 Hälsovinster med måttligt drickande – en myt? Allmänmedicin, onkologi, IOGT-NTO