Stress och motgångar i ett genderperspektiv


Rajita Sinha/Foto Sternebring 

Svensk förening för Beroendemedicins internationelle gästföreläsare 2014 var professor Rajita Sinha, som är internationellt välkänd för bl.a. sin pionjärforskning kring mekanismer som kopplar samman stress och känslor med beroende ur ett hälsoperspektiv. Rajita Sinha har många tunga ämbetsroller vid Yale-universitetet, varav chefskapet för Yale Stress Center för stunden väger tungt. Här utvecklar hon tillsammans med sina många medarbetare kunskap om hur stress påverkar våra beteenden av alkohol och droger. Hennes forskning är också inriktad på könsspecifika neurobiologiska mekanismer som ligger bakom stress och hur denna ska hanteras på ett individuellt plan.  
   Rajita Sinhas föreläsning omfattade såväl bakgrundsfakta som aktuell forskning inom hennes forskningsområde: stress, trauma och beroende ur ett genderperspektiv. Föreläsningen genomsyrades av den stora betydelse stress och motgångar har som nyckelfaktorer för såväl beroende som vanliga psykiatriska och fysiska sjukdomsbilder.
   I nästa nummer av föreningstidningen Bulletin finns utdrag ur delar av den faktaspäckade nästan två timmar långa och fascinerande föreläsningen.