Den 7 – 8 november i år träffas vi för årets höjdpunkt, nämligen det vetenskapliga mötet som gemensamt planeras av Svensk föreningen för Alkohol- och Drogforskning och Svensk Förening för beroendemedicin. Vi ses för att lyssna på intressanta föredrag och för att nätverka.
   Programmet för dag 1 kommer att handla om “Det kroniska sjukdomsbegreppet vid beroende – till nytta eller skada?” Fullständigt program hittar du i Bulletin nr 2 (majnumret) och 3 (augustinumret) och på föreningens hemsida.


   Nytt för i år
är att dag två planeras för
”fria föredrag”. Tolv abstrakt kommer att väljas ut och du inbjuds att presentera ditt projekt på 10 – 15 minuter. Forskning från beroendefältets samtliga områden kommer att presenteras. Vi premierar abstrakt gällande pågående eller icke-publicerad forskning.
 

 Du som doktorand, postdoc, projektledare eller annan position kan skicka in abstrakt, men endast en person per projekt kan komma att väljas ut. Du kan skriva abstrakt på svenska eller engelska, men vi vill att du presenterar dina resultat på svenska men med engelska slides.
Anmälningsdetaljer hittar du här!

En omfattande studie från Oxford University är ännu ett sänke för den länge omhuldade teorin om att lite alkohol är bra för hälsan. Till skillnad mot tidigare forskning visar denna engelsk-kinesiska undersökning att måttlig alkoholkonsumtion inte skyddar mot stroke, snarare tvärtom. Resultaten publicerades under våren i The Lancet. En eller två standardglas om dagen ökar risken med 10-15% för utvecklingen av stroke.
   Det är data från en halv miljon vuxna kineser som ligger till grund för studien. Patienter följdes från 2004 till början av 2017. Det som noterades var hälsa, livsstil, genetik och utveckling av hjärt-kärlsjukdomar inklusive stroke.
   Vid noggrann genomgång av resultaten fann forskargruppen att för varje ökning av veckokonsumtionen av alkohol med 280 gram så ökade risken för stroke med 38%.
   Studien har begränsningar emedan data är baserade på självrapportering och att alkoholkonsumtionen nästan uteslutande var starksprit. Det finns studier som menar att vin kan ha positiv effekt på hälsan.
   Dock framhåller professorn i kardiovaskulära sjukdomar Tim Chico vid University of Sheffield i en kommentar till The Guardian (190405) att denna undersökning ger vid handen att det finns föga evidens för att alkohol skulle vara hälsoskyddande.
The Lancet 20190404 (doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31772-0

I år har INEBRIA (International Network on Brief Interventions for Alcohol) sin årliga konferens förlagd till Lübeck mellan 26 coh 27 september. INEBRIAs president, professor Sven Andréasson, hoppas på många svenska deltagare. Det pågår ju ett stort antal aktiviteter runt om i Sverige för att uppmärksamma alkoholvanor i hälso- och sjukvården och här ges tillfälle att diskutera med kollegor från många länder. Såväl forskare som praktiker är välkomna. Allinformation på hemsidan: www.conference2019.inebria. org/home