Upprop! Jörgen Engel Stipendium

Du har möjlighet att nominera kandidat till årets Jörgen Engel Stipendium. 

Det prestigefyllda stipendiet tilldelas den forskare som har sitt vetenskapliga arbete knutet till svensk akademisk institution och som under föregående kalenderår i en internationell referentgranskad tidskrift publicerat den originalartikel inom området beroendeforskning som varit av högsta kvalitet. Ett centralt kriterium vid bedömningen är att stipendiaten är förstanamn på artikeln och att kvaliteten på den tidskrift i vilken artikeln publicerats är hög. En kortfattad skriftlig motivering åtföljer prisutdelningen.
   Frågor inför nomineringen: elisabeth.jerlhag@pharm.gu.se.
 Förslag senast 31 maj 2021
   Presentation av den belönade forskningsartikeln publiceras i Bulletin. 
   Stipendiet utdelas årligen på Svensk förening för Beroendemedicins föreningsmöte eller årets vetenskapliga möte. Beloppet är på 10 000 kronor. Detta stipendium bekostas för närvarande av Indivior.

 

Relaterade