Alkoholkonsumtionen under pandemin har i stort varit oförändrad

Systembolaget har kontinuerligt gjort en enkät om alkoholvanorna under coronapandemin med början i april 2020 fram till januari i år. 
   Det stora flertalet (70 procent) i undersökningen har inte gjort någon förändring i sina alkoholvanor, varken mer eller mindre. Studien omfattade 13 000 individer. Tjugo procent har druckit mindre och det gäller framför allt de unga vuxna (inget eller ringa festande). 
   Tio procent har dock ökat sin konsumtion och enligt CAN-forskaren Björn Trolldal är det ofta så vid kriser, pandemier e dyl att de som redan tidigare drack mycket också nu ökar sin konsumtion, vanligen män.
   Systembolaget har under perioden inte helt oväntat ökat sin försäljning av alkohol. Det är en kompensation mot bakgrunden att restaurangförsäljningen har minskat dramatiskt för att inte tala om utlandsresorna med bl a den tullfria ”spritimporten”.
SR ekot feb 21

 

Relaterade