Ett av tre barn har någon gång blivit negativt påverkade av en närstående vuxens drickande. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av initiativet Barndom utan baksmälla. Barn som blivit stöttade av en annan vuxen när någon närstående druckit upplever att det gjorde positiv skillnad.

Undersökningen visar också att var tredje svarande uppger att de någon gång har varit vittne till att ett barn farit illa på grund av en närståendes drickande. Många agerar då på något vis, men det är fortfarande 20 procent som i den situationen avstått från att agera.

Initiativet Barndom utan Baksmälla syftar till att göra skillnad för barn som far illa av vuxnas drickande. Initiativet är ett samarbete mellan Systembolaget, IQ och barnrättsorganisationerna BRIS, Maskrosbarn, Trygga barnen och World Childhood foundation.

Fram till 2017 kunde kommunerna i Sverige säga nej (ett veto) till sprutbytesprogam och när denna möjlighet lagstiftades bort har antalet regioner som infört denna behandlingsmodell ökat från åtta till sjutton.

Enligt Socialstyrelsen finns det tre regioner som inte sökt om att få starta behandlingen: Västernorrland, Gävleborg och Västmanland. När det gäller naloxonbehandling är det fortfarande tre regioner som inte har börjat men har för avsikt att under året införa modellen: Sörmland, Västmanland och Dalarna.

Samtidigt framgår det av statistik från Socialstyrelsen att dödligheten till följd av narkotika- och läkemedelsförgiftning minskat något. Det är sannolikt mest beroende på att den farliga och dödliga drogen fentanyl försvunnit. Ett problem är dock att dödligheten bland missbrukande kvinnor har ökat medan den minskat bland männen.

SDS, TT.

Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA, Europol) har publicerat 2021 års rapport som i detalj analyserar det aktuella hotet från den organiserade brottsligheten inom EU. Här framkommer aktuell och förväntad utveckling över hela spektrum av denna brottslighet. Den  identifierar även de kriminella nyckelgrupperingarna och individerna som är aktiva inom den kriminella världen i EU.
   SOCTA 21 ger en överblick över aktuell kunskap om de kriminella nätverkan och var deras operationsbaser är belägna. Data om detta är insamlat av Europol i samarbete med EU-staterna. 
   En skrämmande aktuell sammanfattning visar att en stor del av den kriminella verksamheten bedrivs inom till synes legal företagsverksamhet. Idag arbetar de kriminella nätverken i mer än 80 procent under täckmanteln av legalitet eller använder sig av korrupta metoder för att missbruka en i övrigt oklanderlig verksamhet.
   Närmare 40 procent av de kriminella nätverken inom EU är inblandade i handel med illegala droger och ungefär 60 procent av dem använder våld som en del i verksamheten.  
   Hela rapporten som är mycket detaljerad och omfattande finns på Europols hemsida i pdf-format: Europol (2021). European Union serious and organised crime threat assessment. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
www.europol.europa.eu/socta report/