Sedan kommunerna slutat bromsa: sprutbytesprogrammen ökar i landet

Fram till 2017 kunde kommunerna i Sverige säga nej (ett veto) till sprutbytesprogam och när denna möjlighet lagstiftades bort har antalet regioner som infört denna behandlingsmodell ökat från åtta till sjutton.

Enligt Socialstyrelsen finns det tre regioner som inte sökt om att få starta behandlingen: Västernorrland, Gävleborg och Västmanland. När det gäller naloxonbehandling är det fortfarande tre regioner som inte har börjat men har för avsikt att under året införa modellen: Sörmland, Västmanland och Dalarna.

Samtidigt framgår det av statistik från Socialstyrelsen att dödligheten till följd av narkotika- och läkemedelsförgiftning minskat något. Det är sannolikt mest beroende på att den farliga och dödliga drogen fentanyl försvunnit. Ett problem är dock att dödligheten bland missbrukande kvinnor har ökat medan den minskat bland männen.

SDS, TT.

Relaterade