Europas kriminella nätverk arbetar ofta under legal täckmantel

Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA, Europol) har publicerat 2021 års rapport som i detalj analyserar det aktuella hotet från den organiserade brottsligheten inom EU. Här framkommer aktuell och förväntad utveckling över hela spektrum av denna brottslighet. Den  identifierar även de kriminella nyckelgrupperingarna och individerna som är aktiva inom den kriminella världen i EU.
   SOCTA 21 ger en överblick över aktuell kunskap om de kriminella nätverkan och var deras operationsbaser är belägna. Data om detta är insamlat av Europol i samarbete med EU-staterna. 
   En skrämmande aktuell sammanfattning visar att en stor del av den kriminella verksamheten bedrivs inom till synes legal företagsverksamhet. Idag arbetar de kriminella nätverken i mer än 80 procent under täckmanteln av legalitet eller använder sig av korrupta metoder för att missbruka en i övrigt oklanderlig verksamhet.
   Närmare 40 procent av de kriminella nätverken inom EU är inblandade i handel med illegala droger och ungefär 60 procent av dem använder våld som en del i verksamheten.  
   Hela rapporten som är mycket detaljerad och omfattande finns på Europols hemsida i pdf-format: Europol (2021). European Union serious and organised crime threat assessment. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
www.europol.europa.eu/socta report/

 

Relaterade