En lysande översikt över tobaksrökning från 204 länder

I en ledare i The Lancet Public Health prisas en översiktsartikel som analyserar tobaksvanorna för den yngre generationen (15-24 år) med data från över 3 000 artiklar från 204 länder eller regioner från hela världen. Det är en ovärderlig och detaljerad översikt av denna tobaksepidemi som orsakar miljontals liv varje år.

Den här artikeln spås sannolikt bli en referensstudie för kommande forskning, inte minst när det gäller behandlingsstrategier.

Ett viktigt resultat av undersökningen är att vi nu vet att de flesta rökarna börjar sitt regelbundna tobaksintag före 20 års ålder vilket ger en unik möjlighet att sätta in en samlad prevention för unga och därmed kunna spara inte bara miljontals liv utan även framtida hälsovårdskostnader.

Författarna drar slutsatsen att det är viktigt att implementera och fullfölja evidensbaserade tobaksåtgärder som leder till att nästa generation inte börjar röka tobak.
Lancet Public Health 2021.

Relaterade