Dråpslag mot den organiserade kriminella narkotikamaffian

Amerikanska FBI och Australiens motsvarighet AFP har lyckats infiltrera stora delar av den globala grova organiserade brottsligheten via en krypterad kommunikation (ANOM). Ett samlat tillslag skedde den 7 juni i 16 länder och blev ett dråpslag för narkotikamaffians ledare eftersom syftet med operationen var att komma åt de tunga kriminella nätverken som sysslar med narkotika, mord och våld samt därtill hörande penningtvätt.

De flesta ANOM-telefonerna fanns i Tyskland, Nederländerna, Spanien, Australien och Serbien, men anmärkningsvärt många också i Sverige, som tillsammans med Nederländerna hade huvudansvaret för den europeiska delen av den massiva polisinsats som det enorma förarbetet ledde fram till.

Den globala insatsen ledde inte bara till en mängd frihetsberövanden utan även beslag av över 8 ton kokain, 22 ton cannabis, 2 ton syntetiska droger (amfetamin, metamfetamin), 6 ton prekursorer för framställning av syntetiska droger, 250 illegala skjutvapen, 55 lyxbilar och kontanter värda över 48 miljoner dollar i olika valutor, inklusiva kryptovalutor.

De kriminella har uppenbarligen för närvarande inte en lugn stund. Några veckor före ”det stora tillslaget” tog rumänska polisen i hamnstaden Constanta vid Svarta havet 1,5 ton heroin (på väg till EU-länder) till ett uppskattat marknadsvärde på 45 miljoner euro.

Tre dagar efter storfångsten var det åter dags: Då slog spansk polis och Europol till mot ett annat kriminellt nätverk som smugglade kokain från Sydamerika till Europa. Bytet blev 29 arresteringar, 1,6 ton kokain och 16,5 miljoner euro. 

europol.org.eu

Relaterade