Den Gyllene Triangeln

Myanmar eldade upp mängder av narkotika under Förenta Nationernas ”Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking” den 26 juni. Heroin, cannabis, metamfetamin, ketamin och tramadol till ett marknadsvärde på nästan 500 miljoner engelska pund gick upp i rök.

Eldningen var massiv i de tre stora städerna Yangon, Mandalay och Tauggyi.

Trots covid-19 med alla reserestriktioner har det gått att distribuera narkotikan i samma omfattning som före pandemin. Smugglingen från Den Gyllene Triangeln (Myanmar, Laos och Thailand) har i decennier varit ett centrum för en lukrativ narkotikahandel inriktad mot framför allt Sydostasien, Japan och Australien.

Myanmars bergsluttningar är täckta av vackra vallmoblommor. De svårtillgängliga områdena har varit ideala för såväl vallmoodling som olagliga laboratorier vid vilka man förädlar opium till tyngre droger via okontrollerad import av prekursorkemikalier som flödar in i landet från Kina.

The Straits Time, Sky News (210627)

Alkohol orsakade mer än 35 000 alkoholrelaterade cancerfall under 2018 i fyra undersökta europeiska länder (Tyskland, Italien, Kazakhstan och Sverige). Högsta antalet konstaterades i Tyskland och lägsta i Sverige.

Författarna menar att med hundraprocentig höjd alkoholbeskattning skulle antalet alkoholrelaterade cancerfall minska med 3-7 procent. Finlands beskattningssystem tas som positivt exempel och skulle exempelvis Tyskland lägga sig på finsk skattenivå skulle cancerfallen årligen minska med cirka 1 600.

Summering enligt forskningsrapporten: En ökad beskattning på alkohol skulle leda till en rejäl minskning av cancerincidensen i Europa.

Eur Addict Res 2021;27:189–197

Vi är i ett internationellt perspektiv inte värst, men ett bekymmer är det. I juni lade regeringen fram förslag till skärpta regler för spelreklam. Man vill införa krav på så kallad särskild måttfullhet vid marknadsföring, samma nivå av återhållsamhet som vid reklam för alkohol.

Nästan hälften av de spelare som kontaktade Stödlinjen uppgav att kasinospel online är den spelform som är mest problematisk, följt av sportspel online (17 procent). Andelarna var något högre jämfört med 2019. Spel på kasinospel online ökade också under 2020, vilket bland annat Folkhälsomyndighetens rapport om spelproblemen kopplat till covid-19-pandemin visar (spelprevention.se).

Vi toppar inte listan när det gäller spel om pengar. Australien leder med 9 206 kronor per person. I Hongkong spelar man för 6 582 kronor, i Singapore för 6 095 kronor, i Finland för 3 731 kronor och i Sverige för 3 280 kronor per person (H2 Gambling Capital).

Många väljer att stänga av sig från spel om pengar via Spelpaus.se. Idag är över 64 000 avstängda och de flesta väljer att stänga av sig till vidare, den längsta perioden. Av de som stängt av sig är 75 procent män och 25 procent kvinnor (Spelpaus.se).

Sjutton av USAs stater och District of Columbia har fram till i år infört legalisering av cannabis för rekreationsbruk. I en nyligen publicerad studie har en forskargrupp analyserat sambandet mellan legal cannabis och illegal cannabis, metamfetamin, kokain, heroin oxykodon, hydrokodon, morfin, amfetamin och alprazolam när det gäller gatupris, styrka/kvalitet och legala ingripanden. I undersökningen ingick 11 stater som legaliserat cannabis och 40 som inte legaliserat.

För illegal cannabis sjönk gatupriset med 9,2% och för cannabis av sämre kvalitet var prisreduktionen 19,5%. Dock var bilden inte entydig. Det fanns områden där den illegala cannabismarknaden fortsatte att vara oförändrat aktiv.

Priset inom den illegala opioidmarknaden ökade. Det gällde för såväl heroin (64%), oxykodon 7,3%) och hydrokodon (5,1%). Även styrkan/kvaliteten på heroin ökade med 54% efter cannabislegaliseringen i de undersökta staterna.

Den publicerade studien innehåller många intressanta hypoteser till resultaten, väl värda att reflektera över.

 Addiction  doi:10.1111/add.15517

Amerikanska FBI och Australiens motsvarighet AFP har lyckats infiltrera stora delar av den globala grova organiserade brottsligheten via en krypterad kommunikation (ANOM). Ett samlat tillslag skedde den 7 juni i 16 länder och blev ett dråpslag för narkotikamaffians ledare eftersom syftet med operationen var att komma åt de tunga kriminella nätverken som sysslar med narkotika, mord och våld samt därtill hörande penningtvätt.

De flesta ANOM-telefonerna fanns i Tyskland, Nederländerna, Spanien, Australien och Serbien, men anmärkningsvärt många också i Sverige, som tillsammans med Nederländerna hade huvudansvaret för den europeiska delen av den massiva polisinsats som det enorma förarbetet ledde fram till.

Den globala insatsen ledde inte bara till en mängd frihetsberövanden utan även beslag av över 8 ton kokain, 22 ton cannabis, 2 ton syntetiska droger (amfetamin, metamfetamin), 6 ton prekursorer för framställning av syntetiska droger, 250 illegala skjutvapen, 55 lyxbilar och kontanter värda över 48 miljoner dollar i olika valutor, inklusiva kryptovalutor.

De kriminella har uppenbarligen för närvarande inte en lugn stund. Några veckor före ”det stora tillslaget” tog rumänska polisen i hamnstaden Constanta vid Svarta havet 1,5 ton heroin (på väg till EU-länder) till ett uppskattat marknadsvärde på 45 miljoner euro.

Tre dagar efter storfångsten var det åter dags: Då slog spansk polis och Europol till mot ett annat kriminellt nätverk som smugglade kokain från Sydamerika till Europa. Bytet blev 29 arresteringar, 1,6 ton kokain och 16,5 miljoner euro. 

europol.org.eu

I en ledare i The Lancet Public Health prisas en översiktsartikel som analyserar tobaksvanorna för den yngre generationen (15-24 år) med data från över 3 000 artiklar från 204 länder eller regioner från hela världen. Det är en ovärderlig och detaljerad översikt av denna tobaksepidemi som orsakar miljontals liv varje år.

Den här artikeln spås sannolikt bli en referensstudie för kommande forskning, inte minst när det gäller behandlingsstrategier.

Ett viktigt resultat av undersökningen är att vi nu vet att de flesta rökarna börjar sitt regelbundna tobaksintag före 20 års ålder vilket ger en unik möjlighet att sätta in en samlad prevention för unga och därmed kunna spara inte bara miljontals liv utan även framtida hälsovårdskostnader.

Författarna drar slutsatsen att det är viktigt att implementera och fullfölja evidensbaserade tobaksåtgärder som leder till att nästa generation inte börjar röka tobak.
Lancet Public Health 2021.

Polisen har av en ren slump avslöjat Sveriges första (?) ”amfetaminfabrik”. En ung man stoppades av polis i augusti 2020 efter att körningen uppfattades som märklig. Han var drogpåverkad och husrannsakan gjordes.

Han är nu åtalad för synnerligen grovt narkotikabrott för att bland annat ha tillverkat och sålt metamfetamin och amfetamin via Darknet. Utredningen visar att mannen tillverkat minst 1,5 kilo metamfetamin och ett halvt kilo amfetamin. Produktionen har skett, enligt polisen, vid ett fullt fungerande narkotikalabb och försäljningen har skett via sajten Flugsvamp 3.0 på Darknet. Betalningen har skett i Bitcoin via det krypterade nätverket.
Polisen 210512