Legalisering av cannabis påverkar den illegala marknaden

Sjutton av USAs stater och District of Columbia har fram till i år infört legalisering av cannabis för rekreationsbruk. I en nyligen publicerad studie har en forskargrupp analyserat sambandet mellan legal cannabis och illegal cannabis, metamfetamin, kokain, heroin oxykodon, hydrokodon, morfin, amfetamin och alprazolam när det gäller gatupris, styrka/kvalitet och legala ingripanden. I undersökningen ingick 11 stater som legaliserat cannabis och 40 som inte legaliserat.

För illegal cannabis sjönk gatupriset med 9,2% och för cannabis av sämre kvalitet var prisreduktionen 19,5%. Dock var bilden inte entydig. Det fanns områden där den illegala cannabismarknaden fortsatte att vara oförändrat aktiv.

Priset inom den illegala opioidmarknaden ökade. Det gällde för såväl heroin (64%), oxykodon 7,3%) och hydrokodon (5,1%). Även styrkan/kvaliteten på heroin ökade med 54% efter cannabislegaliseringen i de undersökta staterna.

Den publicerade studien innehåller många intressanta hypoteser till resultaten, väl värda att reflektera över.

 Addiction  doi:10.1111/add.15517

Relaterade