Svensken är mer tillåtande till alkohol

Sedan 2015 har Systembolagets dotterbolag IQ årligen gjort undersökningar om svenskarnas attityder till vardagsdrickande. Årets resultat visar att attityden nu är den mest tillåtande sedan mätningarna startade 2015. Denna förändring sedan ifjol skulle kunna tolkas som en konsekvens av pandemin.

Enligt undersökningen har män en mer tillåtande attityd till alkohol än kvinnor. Det gäller även vardagsdrickande. Skillnaderna mellan könen minskar dock. Över tid är det kvinnorna som uppvisar den största attitydförändringen mot att bli mer tillåtande.

En Novus-undersökning som omfattar 4 000 svenskar är beställd av IQ.se

Relaterade