Svensk förening för Beroendemedicin slår larm

Patienter med opioidberoende kan inte längre påbörja livräddande behandling i Sveriges näst största stad.

Att verksamheten i Göteborg är så gravt underfinansierad att den inte längre kan sköta sitt uppdrag är en skandal som kommer att leda till lidande och död. Detta har föranlett Svensk förening för Beroendemedicin att lyfta problemet i en debattartikel i Expressen. Även Dagens Nyheter tar upp den bekymmersamma situationen med intervjuer av styrelseledamöter av vår förening.

Förutom det personliga lidandet har såväl internationella som svenska studier visat att behandlingen vid opioidberoende leder till påtagligt minskad kriminalitet och minskat behov av andra samhällsinsatser. Den är mycket kostnadseffektiv med stora samhällsbesparingar för varje person som går från illegalt bruk av t ex heroin eller tramadol till underhållsbehandling.

I ljuset av detta reagerar vi beroendeläkare med bestörtning på situationen i Göteborg, där Beroendeverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset på grund av resursbrist i höst tvingats till kraftigt minskat intag (i princip intagningsstopp) för nya patienter i LARO.

Debattartikeln är skriven och undertecknad av överläkarna Joar Guterstam, Catrin Rönnbäck, Markus Heilig, Berndt Johansson, Maj-Britt Martinsson och Elena Pizarro Ferrero.
Expressen Debatt 211019, Se även DN 211018

Relaterade