TikTok är en mäkta populär nätbaserad träffpunkt med över 1 miljard användare varje månad. En tredjedel av användarna är under 14 år. På TikTok finns cannabisrelaterat innehåll tillgänligt i icke försumbar mängd. Användningen av cannabis kan därför påverka besökarna. En australiensisk studie ha undersökt vad de cannabisrelaterade videopresentationerna förmedlar.

Forskargruppen hittade 1377 videoinspelningar som var förknippade med cannabis. Över hälften av dessa framställde cannabis i positiv anda. Dessa videos kunde ses av alla åldersgrupper och tillgängliga på såväl standardwebsidor som i smartphones.

Tidigare studier har visat att exponering av cannabisinnehållande sajter kan påverka ungdomars attityd och leda till problematisk användning av cannabis. Därför menar forskargruppen att det finns skäl att åldersbegränsa narkotikarelaterat innehåll på sociala medier.

https://doi.org/10.1111/dar.13433

Relaterade