Samtidigt intag av cannabis och alkohol och bilkörning

Från Department of Psychology, University of Calgary, Alberta, Canada redovisas en metaanalysstudie för att se hur påverkan av alkohol, cannabis och alkohol/cannabis påverkar bilkörning. Från 616 studier utkristalliserades 57 arbeten med sammanlagt 1725 individer.

De data som behandlades var svarstiden för handlande inför en risksituation, hastigheten som fordonet framfördes i och om föraren höll hastighetsbegränsningar mm.  Hur såg positionen på vägbanan ut och eventuell vinglighet. I en körsimulator kunde man också se omotiverade hastighetsförändringar, frekvensen av krockar och andra incidenser.

Metaanalysen visar på att alkohol liksom cannabis försämrar framförandet av fordon. Kombineras intaget med såväl alkohol som cannabis blir körförmågan ännu sämre.

Vid en subgruppering visar det sig att effekten av cannabis på körförmågan motsvarar låg blodalkoholkoncentration. Se även Deterring driving under the influence of cannabis. Addiction. doi.org/10.1111/add.13041

Addiction. doi.org/10.1111/add.15770

Relaterade