Det finns inte mycket som talar för en näraliggande liberalisering av narkotikaanvändningen. De nordiska länderna tycks vara eniga. Professor emeritus Henrik Tham (kriminologi) har för Alkohol&Narkotika ställt samman de nordiska ländernas aktuella syn på framför allt avkriminalisering1).

Henrik Tham skriver:

– Politiker har bundit upp sig vid teser om ett narkotikafritt samhälle och hävdat landets framgångsrika politik även internationellt. En särskild yrkesgrupp är här polisen, som för både lagstiftning och resurser varit starkt drivande för att vidmakthålla uppfattningen om straffrättsliga lösningar av narkotikaproblemet.

Tanken om avkriminalisering har ännu endast nått politiken genom några ungdomspartier. Även enstaka myndigheter i de olika länderna har uttalat sig positivt om avkriminalisering – mot sina regeringars negativa inställning.

Längst i genomförandet av en avkriminalisering à la Portugal hade Norge kommit, men föll på målsnöret när Fremskrittspartiet lämnade regeringen och Arbeiderpartiet röstade mot förslaget. De övriga nordiska länderna har snarare skärpt lagstiftningen.

Utopin om ett narkotikafritt samhälle tycks fortfarande vara ledstjärna för våra folkvalda. Professor Björn Johnson skrev i Expressen 2002:
– Inget land som respekterar de mänskliga rättigheterna kan rimligen hoppas på att eliminera narkotikamissbruket.

Morgan Johansson, folkhälsominister, sa samma år (2002)2):
– Sverige skall kunna vara narkotikafritt inom 10 år.

1)alkoholochnarkotika.se (2022)
2)Johnson. Nils Bejerot. Arkiv 2021