Svenska Spels forskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Svenska Spels forskningsråd lämnar stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Rådet strävar efter att stimulera uppbyggandet av goda forskningsmiljöer.

Medlen avser stöd såväl till doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation (post doktoral period) samt graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag. Medel medges för projekt som sträcker sig från ett till fem år.
Rådet administreras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
Sista ansökningsdag är 30 april 2022

Läs fullständig utlysning och ansök på https://www.can.se/svenska-spels-forskningsrad/