Ingen varudeklaration precis. Att handla alkohol, läkemedel och droger på svarta marknaden har alltid varit ett vågspel. Oftast blir kunden lurad på konfekten. Enligt argentiska narkotikapolisen är praktiskt taget all kokain som säljs i slutledet till konsumenten uppblandat. Det är vanligen stärkelse eller vetemjöl istället för den förväntade styrkan på drog.

Vid sällsynta tillfällen går det riktigt illa. I Rio de Janeiro prånglades i början av året förgiftat kokain ut på marknaden med förödande resultat. Mer än 20 död och närmare hundra på intensivvården. De förgiftade patienterna kom till sjukhus med hjärtinfarkt och andningsstillestånd.

Polisen fick snabbt tag i langaren och beslagtog stora mängder kontaminerad kokain. Det farliga kokainet var till synes uppblandat med dåligt heroin. Det snabba ingripandet förhindrade en än större katastrof. I denna fattiga stadsdel i Rio de Janeiro köps det dageligen ungefär 250 000 doser kokain.

Under 2017 beslagtogs i Argentina drygt 12 ton kokain men pandemin har gjort att konsumtionen minskat och beslaget för 2020 föll till 2,7 ton.

RTE feb 2022