Alltmer tyder på att det finns evidens för ett samband mellan cannabis och cerebrovaskulär sjukdom som aneurysmal subarachnoidalblödning och akut ischemisk stroke. En forskningsrapport från Barrow Neurological Institute i Phoenix som är publicerad i Stroke 2022 visar på en signifikant koppling mellan cannabis och fördröjd cerebral blödning efter ett rupturerat aneurysm. Det var för de i studien ingående patienterna dubbelt så hög risk för blödning för de patienter som intagit cannabis. Det fanns däremot ingen koppling mellan blödning och kokain, tobak eller metamfetamin.

Orsaken bakom denna cannabispåverkan är ännu inte känd, men spekulationer finns kring att det möjligen kan bero på multifokala intrakraniella stenoser, oxidativ stress eller en dysfunktion för de cerebrala mitokondrierna.

Med tanke på hur vanligt det är med cannabisanvändning finns det anledning att ha den cerebrala blödningsproblematiken i åtanke, inte minst för de patienter som fått diagnosen aneurysm som behandlas konservativt med kontroll och expektans.

Se även en tidigare intressant studie som visat på sambandet mellan cannabis och cerebral blödning. Den aktuella rapporten är en fördjupning av studien från 20161).

Stroke; doi.org/10.1161/STROKEAHA.121.035650
1)Stroke; doi: 10.1161/STROKEAHA.116.013