Oxycontin: Behandling av kokainberoende med fokus på stress

Intranasal behandling med oxytocin ökar oddsen för några veckor lång kokaindrogfrihet under en period efter den 6 veckor långa behandlingen i denna randomiserade dubbelblinda kliniska studien med patienter som rekryterats genom lokal annonsering. Studien är gjord i Bronx i NY med Colombia university som vetenskaplig bas.

Under de första två veckorna var det ingen skillnad mellan oxy-gruppen och placebogruppen men från vecka två och fram emot vecka 6 var drogfriheten större för oxytocingruppen (p=0.037) men efter hand utjämnades drogfriheten (p=0.19). Det var fler som hoppade av oxytocingruppen (p=0.0005).

Relaterade