Under 2021 beslagtog Tullverket mer kokain och amfetamin än året innan. Cannabisbeslagen var något mindre om än stora medan heroin minskade med hela 95 procent. Tramadolbeslagen fördubblades från 2020 till 2021.

Vattenpipstobak ökade medan cigaretter minskade när Tullverket nu summerar 2021 års beslag. Till följd av reserestriktioner i pandemins spår minskade beslagen av starksprit och vin något medan öl nästan halverades.

Stora beslagen i siffror

Kokain +21 procent (216 kg till 361)

Amfetamin +53 procent (216 kg till 330)

Cannabis -17 procent (3,9 ton till 3,2)

Heroin – 95 procent (22 kg till 1)

Generaltulldirektör Charlotte Svensson säger i ett pressmeddelande att smugglingen blivit allt mer sofistikerad och organiserad. De kriminella nätverken döljer sin verksamhet bakom till synes lagliga företag och använder varuflödet för smuggling.

Tullverket försöker hålla jämna steg med den illegala verksamheten med ökade såväl kontroller som underrättelsearbete.