Hur måttlig alkoholkonsumtion påverkar beslut

En forskargrupp från Linköpings universitet har i en RCT-studie undersökt hur socialt drickande hos icke alkoholberoende kan påverka olika former av beslut. Det finns tidigare genomförda små studier men nu har linköpingsforskarna gjort en mer omfattande undersökning såväl beträffande antal inkluderade (264 individer) som fler undersökninsområden gällande personliga och sociala beslut. Alkoholdos vid försöket var 0,6 g/kg.

Det fanns en påverkan vid den givna dosen för såväl moraliskt som egennyttigt beteende, men när det gällde risktagande och impulshandlingar sågs inga effekter vid denna alkoholmängd.

Författarnas konklusion blev att litet till modest alkoholintag påverkar selektivt beslut som tas inom den sociala och moraliska sfären.

Det finns bra forskning som fokuserat på långtidseffekter på kognitiva och exekutiva funktioner hos alkoholberoende. Denna och liknande forskningsrapporter ger en god komplettering till att förstå de sociala effekterna vid alkoholintoxikation.

https://doi.org/10.1038/s41386-021-01218-9

Relaterade