Du som ännu inte är medlem i Svensk förening för Beroendemedicin

Arbetar du med eller är arrangerad i någon verksamhet som har beroendesjukdomar som huvudinriktning är du välkommen som medlem i Sveriges största professionella förening. Vi är en förening inom Sveriges Läkaresällskap och Svenska Läkarförbundet men oavsett vilken profession du tillhör är du lika välkommen! Vår förening är en mycket viktig referensgrupp för Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten m fl.

Ditt medlemskap är viktigt! Du är med och formar svensk beroendevård.

Du hittar det mesta om föreningen under fliken “Föreningen“.

Ansök om medlemskap under fliken “Medlem“.

Relaterade