Amfetamin och ecstasy dominerar i svenska avloppsvatten

Den årliga genomgången av narkotikarester i avloppsvatten publiceras av det europeiska narkotikaorganet EMCDDA. Undersökningarna startade 2011. Det är resultaten från 2021 som nu redovisas. I undersökningen ingår 75 städer i 17 länder1). I praktiskt taget alla städer upptäcktes samtliga förväntade droger även om fyndens storlek varierade kraftigt mellan olika områden.

När det gäller amfetamin och MDMA (Ecstasy) är det dessa droger som dominerar i Sverige. De är över huvud taget vanligast i norra Europa, förutom Sverige är de främsta länderna för amfetamin Belgien, Nederländerna och Finland. Tas MDMA med så tillkommer Tyskland och Norge.

1)Sverige, Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Italien, Litauen, Nederländerna, Portugal, Spanien, Slovakien, Slovenien och Turkiet.

Relaterade