Små mängder alkohol påverkar hjärnans gråa och vita substans

Att hög alkoholkonsumtion är förknippad med hjärnatrofi, nervcellsförluster och sämre integrering av den vita hjärnsubstansen är forskningsmässigt väldokumenterat. Lika tydlig har inte forskningen varit när det gäller negativ hjärnpåverkan vid mindre alkoholkonsumtion. För att om möjligt få ett mer handfast grepp om eventuella risker vid låg konsumtion har en forskargrupp i Storbritannien (UK) undersökt 36 678 individers bildbehandlade hjärnor.

I undersökningen ingick medelålders och äldre invånare i UK och data fick man från UK Biobank.

Studien verifierade tidigare resultat som visat på negativ påverkan på hjärnans mikro- och makrostrukturer efter alkoholintag. Det är speciellt hjärnans volym som påverkas men också den grå substansens volym och vita substansens mikrostruktur.

Vad denna omfattande studie visade var att även vid små mängder alkohol ses hjärnförändring i såväl makro- som mikroperspektiv. Vid en genomsnittlig dagskonsumtion av en till två glas (units1)) alkohol kunde förändringar ses, ju mer alkohol som individen intagit, desto mer omfattande var förändringarna.

1) En unit i Storbritannien motsvarar 25 ml 40-procentig whisky eller 75 ml 13-procentigt vin.

Nat Commun 13, 1175 (2022)

Relaterade