Metamfetamin är det största globala drogproblemet när det gäller syntetiska stimulantia

Metamfetamin rapporteras nu vara den syntetiska stimulantiadrog som konsumeras mest ur ett internationellt perspektiv. Dock spelar drogen en relativt liten roll i Europa, även om EMCDDA ser en ökning inom regionen.

Den största marknaden för metamfetamin är Asien, Nordamerika och Australien. Epicentrum för handeln anses det militärstyrda Myanmar vara. Det är via den gyllene triangeln och länderna runt om (Kambodja, Laos, Thailand och Vietnam) som metamfetaminet sedan når ut till framför allt länderna runt om. Enligt UNODC är utbredningen av metamfetamin och handeln med syntetiska droger i östra och sydöstra Asien sanslöst stor.

Även om användningen av metamfetamin är förhållandevis liten i Europa är regionen en transitzon för produktioner i exempelvis Iran, Nigeria och Mexico (huvudleverantör till Kanada och USA).

Det finns ett allvarligt hot mot Europa från Afganistan som börjat producera metamfetamin och då kan drogen lätt kombineras med heroinexporten som är väletablerad och är den viktigaste försörjningskällan för Europa.

I de flesta Europeiska länderna är metamfetamin betydligt mindre använt än amfetamin och kokain. Historiskt är det huvudsakligen Tjeckien och Slovakien som har störst metamfetinkonsumtion. Under senare år har EMCDDA noterat att metamfetaminanvändningen har ökat i flera länder, men då vi i Europa inte statistiskt skiljer mellan metamfetamin och amfetamin är det inte så lätt att se eventuella förskjutningar i konsumtionsmönstret.

Globalt är det mer än 70 procent av all beslagtagen amfetamin som är metamfetamin (2019).   

Källor: EMCDDA, UNODC och Europol

Relaterade