Unga lagförda för narkotikabrott har hög återfallsfrekvens

Samordningen mellan rättsvårdande myndigheter och socialtjänsten är således väsentlig för att kunna motverka substansbruk bland barn. 

I en rapport från Socialstyrelsen visar att återfallsfrekvensen är hög bland unga som lagförts för brott mot narkotikastrafflagen.

I studien ligger fokus på hur rättsväsendet och socialtjänsten samverkar för att fånga upp unga som riskerar att utveckla ett narkotikaproblem för att analysera såväl det brottsförebyggande arbetet som det drogförebyggande och behandling.

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten som barn och unga i åldrarna 15–20 år lagförs för. I nio fall av tio handlar det om ringa narkotikabrott, huvudsakligen eget bruk eller innehav för eget bruk.

Socialstyrelsen: 2022-6-7954

Relaterade