Saudiarabien har stoppat libanesiska leveranser av frukt och grönsaker efter flera beslag av Captogen (fenetyllin) som i stora mängder varit insmugglat i frukt och grönt, senast tillsammans med ett parti granatäpplen. Ibland har insmugglingen skett via té, druvor, äpplen… Utskeppningen sker vanligen via Libanon, men produktionen sker sannolikt mestadels i Syrien.

Enligt en sammanställning av EMCDDA sker tablettproduktionen av Captogen i Syrien av så stor omfattning att den är nu en av landets stösta affärssuccéer med ett ekonomiskt omfång som är nästan lika stort som den totala exportinkomst och närmar sig landets BNI (bruttonationalinkomst). Det finns forskare som antyder att omfattningen är så stor att regimen med presidenten Bashar al-Assad inte kan ha undgått den, kanske är den även inblandad i processen.

Det finns få uppgifter om omfattningen av konsumtionen av Captogen, det är mest hörsägen och kalkyleringar med beslagen som bakgrund (UNODC). Mycket talar för att intaget av drogen är omfattande i länderna i Mellersta Österna. Fenetyllin är att jämställa med amfetamin och i drogstatistiken skiljer man inte alltid på dessa droger utan lägger samman dem som en enhet. Det finns inget som talar för att Captogen finns i Europa utom i gränsländerna till Syrien, framför allt i Turkiet och Rumänien. De länder som har beslagtagit drogen i större omfattning är Saudiarabien, Jordanien, Kuwait, Bahrain och Dubai.

Captogen (fenetyllin är den aktiva substansen) var från början ett läkemedel som producerades under 1960-talet av den tyska firman Degussa Pharma Gruppe. Indikationen var ADD, narkolepsi och uppiggningsmedel för centrala nervsystemet. Marknaden var Europa och Mellersta Östern. Andra marknadsnamn är Biopaton och Fitton.

Idag finns inte läkemedlet utan nu är det illegal produktion och största användningsområdet är soldater i krig (Syrien) och välbeställda yngre män i länder i Mellersta Östern. ”Indikationen” nu är uthållighet och oräddhet i strid respektive rekreationsdrog.

Uppdaterat 22-12-20

Den 21 sep 2022 godkände representanthuset i USA ett lagförslag  (Captagon Act) som ska leda till att bekämpa all handel (smuggling) av den olagliga drogen som förekommer framför allt i Mellersta Östern. Aktionen är specifikt riktad mot Syriens president. Lagen ska ses som ett första steg i en bredare jakt på internationell drogsmuggling.

Närmast ska senaten godkänna förslaget och slutgiltigt är det presidenten innan det blir en lag i USA.

Källor: The Guardian, The Financal Times, EMCDDA, UNODC
The National News dec 22

Antalet förgiftningar till följd av läkemedel eller droger har under 2021 minskat från 781 (2020) till 723. Oxikodon (100) leder dödsfallsligan före buprenorfin (87), men det mest anmärkningsvärda är att metadondödsfallen har minskat rejält. Förra mätningen (2020) låg metadon på 5:e plats, nu har metadon som orsak till dödsfall hamnat på 11:e plats. Buprenorfin ligger fortfarande på hög nivå.

Rättsmedicinalverket har ingen förklaring till denna för metadon positiva trend.

Det är också en minskning av heroindödsfallen, från 95 till 67.

Doktor Carl Söderberg vid Rättsmedicinalverket kommenterar:

– Även om antalet heroinförgiftningar minskar, är gruppen opioder som helhet fortsatt mycket vanliga i förgiftningsdödsfall. Den höga förekomsten av opioder i dödliga förgiftningar ses även hos våra nordiska grannar såväl som i resten av Europa.

rmv.se