Dödsfall till följd av förgiftning minskar

Antalet förgiftningar till följd av läkemedel eller droger har under 2021 minskat från 781 (2020) till 723. Oxikodon (100) leder dödsfallsligan före buprenorfin (87), men det mest anmärkningsvärda är att metadondödsfallen har minskat rejält. Förra mätningen (2020) låg metadon på 5:e plats, nu har metadon som orsak till dödsfall hamnat på 11:e plats. Buprenorfin ligger fortfarande på hög nivå.

Rättsmedicinalverket har ingen förklaring till denna för metadon positiva trend.

Det är också en minskning av heroindödsfallen, från 95 till 67.

Doktor Carl Söderberg vid Rättsmedicinalverket kommenterar:

– Även om antalet heroinförgiftningar minskar, är gruppen opioder som helhet fortsatt mycket vanliga i förgiftningsdödsfall. Den höga förekomsten av opioder i dödliga förgiftningar ses även hos våra nordiska grannar såväl som i resten av Europa.

rmv.se

Relaterade