Farmakologisk behandling vid alkoholberoende framgångsrik

För att undersöka den farmakologiska effektiviteten och säkerheten hos vuxna med alkoholberoende genomfördes en aktuell metaanalys av en forskargrupp från framför allt Calgary, Toronto och Boston.

Resultatet av analysen visar att det finns evidens för flera farmakologiska substanser vid alkoholberoende. Det finns inga problem med säkerheten för drogerna. Forskargruppen framhåller vikten av att öka den kliniska användningen av dessa mediciner: akamprosat, disulfiram, baclofen, naltrexon (oralt).

Journal of Addiction Medicine. 16(6):630-638, November/December 2022.

Relaterade