Död till följd av överdos av opioider – individuella skillnader

I en norsk populationsbaserad registerstudie har död till följd av överdos av opioider har forskargruppen delat in populationen i två grupper: läkemedelsopioider (LO) och övriga opioider (O).

Individer i LO-gruppen var äldre och oftare kvinnor (35% resp. 20,5%) jämfört med O-gruppen.  De i LO-gruppen inkluderade individerna hade också mycket högre prevalens för kronisk smärta (35,8 % resp. 13,2 %). I gruppen fanns också högre prevalens för cancer (8,1 % resp. 1,8 %). Månaden före dödsfallet hade individer LO-gruppen också större receptförskrivning och uttag och därmed sannolikt ökat intag.

LO-gruppens konsumtion av opioider var trefalt större än för O-gruppen. Mest förekommande opioider var oxycodon och fentanyl medan i O-gruppen var det kodeinpreparat.

Intressant är också att det i rapporten framkommer att färre bland LO-gruppens individer hade fått diagnosen substansberoende (SUD).

Studiens resultat kan lämpligen ligga till grund för olika preventionsstrategier.

Eur Addict Res

https://doi.org/10.1159/000526145

Relaterade