En mycket vanlig alkoholhaltig dryck i Japan är chu-hai (eller chu-hi). Den har sannolikt fått ett uppsving i landet, denna blandade dryck som kallas för ”den mystiska”.

Så speciellt mystisk är den inte. Det är idag en färdigblandad dryck som dock har en lång japansk historia som började efter andra världskriget. Det var ont om alkohol och den var dyr. Då introducerades denna mixtur med billig alkohol som blandades med potatis, socker och bovete. Den tillblandades med fördel hemma i det japanska köket. För att lättare få blandningen drickbar tillsatte användaren sodavatten, te, honung eller liknande.

Idag köpes chu-hai industriellt färdigblandad i vanliga läsk-öl-burkar och det finns många smaker att välja mellan. Alkoholhalten varierar mellan 3 och 9 volymprocent.

En färsk undersökning visar att den starkare varianten börjar bli ett problem med riskkonsumtion och ävenledes del i beroendeutveckling för storanvändarna. Det är en partydrog som är billigare än öl, som trots allt är den i Japan vanligaste alkoholhaltiga drycken.

Chu-hai har gjort debut utanför Japan, framför allt i Taiwan och Australien med stort utbud inom näthandeln.

Alc Clin Exp Res, livejapan.com, japanesefoodguide.com

Undersökningen under rubriken ”Vem kan man lita på?” genomfördes under våren 2022. Det var tusen personer som var födda 2006 (16 år) och 2004 (18 år) som intervjuades.

Under rubriken känsliga frågor var bl a hur dessa minderåriga, om önskan finns, får tag på alkohol.

Ur mediesynpunkt noterades att nästan nio av tio använde sig varje vecka av den sociala medieplattformen Snapchat. Detta var den vanligaste plattformen även om andra också användes, varför den totala veckoanvändningen var 98 procent och den dagliga 94 procent. Här kommer också alkohol in i bilden.

Hur få tag i alkohol?

46 procent av de svarande i undersökningen berättade att de druckit alkohol under det senaste året. Det var 33 procent av 16-åringarna och 58 procent av 18-åringarna. Det är något lägre än i den senaste skolundersökningen (36 resp 67 procent).

Om du som inte får inhandla alkohol ändå skulle vilja dricka alkohol, hur skulle du skaffa den? Det vanligaste svaret var att fråga syskon eller annan nära släktning som fyllt 20. Ett alternativ var att fråga pojkvän, flickvän, partner, kompis eller kompisens syskon, dvs någon som fyllt 20. Det var också några som frågade sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Om man inte har åldern inne för att kunna köpa alkohol men skulle vilja ha och ovanstående alternativ inte finns, hur gör du då, undrade can-utfrågarna.

  • 31 procent skulle fråga annan vuxen (langare) som köper ut eller säljer
  • 45 procent skulle avstå från att skaffa alkohol

Langaralternativet var vanligare bland pojkar. En grupp på 16 procent av de tillfrågade angav att de handlat på så kallade hinkkonton. Med ett hinkkonto menas en olaglig försäljning av alkohol via privata konton på sociala medier. Dessa kontons syfte är att sälja alkohol till minderåriga. Det är framför allt via Snapchat och Instagram som försäljningen sker, men även de andra är iblandade (Facebook, Flashback, Pinterest, TikTok m fl).

Hela rapporten finns på wws.can.se