Konsekvenser vid samtidigt bruk av alkohol och cannabis

För att få en uppfattning om det finns en ökad risk att uppleva negativa konsekvenser vid ett samtidigt bruk av alkohol och cannabis har en studie genomförts på cirka 350 amerikanska collegestudenter.

Konsekvenserna av drogintaget skilde sig åt när studenterna redovisade dagsintag av cannabis-upplevelse jämfört med motsvarande alkohol-upplevelse. De flesta negativa konsekvenserna vid samtidigt intag av de båda drogerna tycktes härleda till alkoholkonsumtionen.

Det fanns också indikation på att bilkörning var vanligare vid samtidigt cannabisintag, ovanligare med alkohol och bilkörning.

Vid behandling av samtidigt bruk av alkohol och cannabis bör målsättningen vara att för alkoholen minska de negativa effekterna som blackout, fysiska skador, aggressivt beteende, oönskat sex och för cannabis är det viktigt att påpeka farligheten (dessutom olagligt) att köra bil under cannabispåverkan.

J Stud Alc Drugs (doi.org/10.15288/jsad.22-00062)

Relaterade