Den 2 mars 2023 meddelade det kanadensiska biokemiska företaget Sunshine Earth Lab att man fått statens tillstånd att producera och sälja kokain, morfin, ecstasy (MDMA) och heroin. Tidigare har biokemiföretaget Adastra Lab fått statligt tillstånd att producera och sälja cannabisextrakt och psilocybin och psilocin (hallucinogena effekter liknande LSD).

Tillståndet gäller för en treårig försöksverksamhet i British Colombia som är närmast ett epidemiskt centrum för drogdödlig utgång. Sedan 2016 har antalet dödsfall överstigit 10 00 inom distriktet. British Columbia har drygt 5 miljoner invånare och är därmed den tredje största provinsen i landet. Under samma tidsperiod har antalet drogrelaterad död i Kanada uppgått till cirka 30 000.

Denna dystra utveckling är anledningen till att hälsomyndigheten i landet försöker få bukt med drogdöden genom licensiering av drogtillverkning och försäljning i mindre skala. Det för att substanserna förhoppningsvis ska vara renare och hålla jämn kvalitet. Det är en treårig försöksverksamhet med tillåtet innehav av opioider, kokain, metamfetamin och ecstasy på totalt högst 2,5 gram. Den kriminella försäljningen (trafficking) är fortfarande illegal.

British Columbia är den andra staten i Nordamerika som avkriminaliserat ”tunga” droger. Först var USA-staten Oregon som gjorde så i november 2020.

https://www.france24.com/