Levern behöver vilodagar

Hittills har det funnits indikationer på att ett dagligt intag av alkohol bör undvikas eftersom det finns en negativ inverkan på levern och därtill en risk för utveckling av alkoholberoende. När det gäller leverpåverkan har evidensen varit klen. Därför har en forskargrupp publicerat en meta-analys i Drug Alc Review för att undersöka vad forskningen hittills egentligen kommit fram till.

Fem stora undersökningar ställdes samman och resultatet visade sig vara signifikant. Dagligt intag av alkohol ökade risken för utveckling av levercirros jämfört med de som inte drack varje dag.

Förklaringen till skadeverkan på levern var exponeringen av acetaldehyd och andra toxiska substanser. Rekommendationen blev sålunda att levern behöver alkoholfria dagar för att återhämta sig, speciellt för de som dricker stora mängder alkohol.

https://doi.org/10.1111/dar.13563

Relaterade