Resandeinförseln av alkohol ökade med 85 % under 2022 jämfört med 2021. Dock har införseln inte kommit ifatt den pre-pandemiska perioden.  Samma ökning gäller den totala alkoholkonsumtionen. Den ökade med 1,5 % under 2022 jämfört med 2021, men var trots det 2 % lägre än under 2019.

Systembolaget sålde mest alkohol under 2022, precis som under föregående år. Systembolagets andel av den totala försäljningen blev 70 procent och restaurangerna kom upp till 11 procent. Sedan kom den oregistrerade alkoholen med resandeinförsel med 8 procent, hemtillverkning 3 procent, internethandel och köp av insmugglad alkohol svarade för 2 procent vardera. Folkölsförsäljningen svarade för 4 procent.

Dessa mätningar startade år 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige och förändringar mellan olika år. Totalt medverkar ungefär 18 000 personer varje år. Den mest svårbedömda beräkningen gäller naturligtvis den oregistrerade delen. Den baseras sedan år 2020 på både självadministrerade enkätsvar och telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige.

can.se

Den amerikanska delstaten Oklahoma röstade i mars 2023 nej till en legalisering av marijuana för rekreationellt bruk. Det finns dock sedan fem år en möjlighet att få drogen utskriven som läkemedel.

Lite hyckleri må tyckas emedan staten tillåter obegränsat antal medicinska försäljningsställen. För närvarande finns nästan 2 900 sådana. Det är mer än staten Kalifornien kan erbjuda, trots att den har 10 gånger fler invånare. I Oklahoma behövs inte någon specifik sjukdomshistoria för att få den medicinska marijuanan utskriven.

I slutet av 2022 röstade fem delstater angående legalisering. Arkansas, North Dakota och South Dakota sade nej medan Maryland och Missouri sade ja.

Det är nu endast tre delstater som inte har någon form av legalisering av marijuana (cannabis): Idaho, Nebraska och Kansas.

Washington Post 230309