Belgien är transitlandet för Europas kokaininförsel

EU-kommissionär Ylva Johansson besökte i februari Antwerpen för en diskussion kring den ökande och alarmerande kokaininförseln till Europa. Hamnen i Antwerpen är den näst största containerterminalen i Europa och hit skeppas de största mängderna illegala droger från latinamerika. Det är Colombia som är huvudleverantören och urtskeppningen sker vi hamnen i Guayaquil i Ecuador.

De belgiska myndigheterna uppskattar att införseln ökat från 91 ton under 2021 till 110 ton ett år senare. Marknaden ökar och därmed den kriminella verksamheten och konkurrensen om kunder. Det är framför allt i Belgien, Spanien, Frankrike och Nederländerna som spänningarna mellan de kriminella nätverken ökat och i spåren av detta en ökad våldsbenägenhet.  

Nu ska samverkan inom EU intensifieras och kontakt ska även tas med de latinamerikanska länderna. Allt för att begränsa möjligheterna till den illegala verksamheten.

Relaterade